Translatica, kierunek polsko-angielski
zastanawiać czasownik, aspekt niedokonany;
wonder;
puzzle;
reflect;
think;
strike;
ponder;
intrigue;
striking;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich