Translatica, kierunek polsko-angielski
zastanawiać się czasownik, aspekt niedokonany;
wonder;
ponder;
reflect;
consider;
think;
debate polityka;
cogitate;
mull;
dwell on;
ruminate;
reassess;
dally;
digest;
probe;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich