Translatica, kierunek polsko-angielski
zasięg rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
range;
scope;
reach;
extent;
coverage;
spread;
compass informatyka;
incidence;
span;
domain;
outreach;
ambit;
sphere;
carry;
extension;
radius;
amplitude;
purview książkowe, oficjalne;
comprehension techniczny;
ken;
dimension;
limit;
gauge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich