Translatica, kierunek polsko-angielski
zaręczyny rzeczownik, rodzaj żeński, liczba mnoga;
engagement celownik, techniczny;
betrothal archaiczne, celownik;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich