Translatica, kierunek polsko-angielski
zapotrzebowanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
demand chemia, medycyna, finanse, informatyka;
requirement chemia, medycyna, informatyka, transport;
need;
requisition techniczny;
request;
order potoczne, nieoficjalne;
bid;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich