Translatica, kierunek polsko-angielski
zanieczyszczać czasownik, aspekt niedokonany;
pollute biologia, ekologia, medycyna;
foul;
defile;
vitiate;
dirty;
taint;
soil;
pollution;
befoul;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich