Translatica, kierunek polsko-angielski
zanieczyścić czasownik, aspekt dokonany;
pollute chemia, ekologia, medycyna;
contaminate biologia, chemia, medycyna;
foul;
soil;
defile;
dirty;
befoul;
taint;
litter;
pollution;
unclean;
vitiate;
feculent;
dirty;
grime;
tainted;
despoil;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich