Translatica, kierunek polsko-angielski
zaliczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
pass szkolnictwo wyższe, szkolnictwo;
inclusion;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich