Translatica, kierunek polsko-angielski
załadunek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
loading transport;
lading;
load;
shipping;
shipment;
freight;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich