Translatica, kierunek polsko-angielski
załączać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też załączyć
enclose prawo;
attach informatyka;
annex;
inclose prawo;
accompany;
include;
append;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich