Translatica, kierunek polsko-angielski
zainscenizować czasownik, aspekt dokonany; → stage teatr, przenośne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich