Translatica, kierunek polsko-angielski
zahamowanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
inhibition psychologia;
check;
arrest techniczny;
setback;
hang-up potoczne, nieoficjalne;
restraint;
stoppage techniczny;
suppression biologia, medycyna;
block psychologia;
set-back;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich