Translatica, kierunek polsko-angielski
zagracać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też zagracić
clutter potoczne, nieoficjalne;
clutter up potoczne, nieoficjalne;
lumber;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich