Translatica, kierunek polsko-angielski
zagrabiać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też zagrabić
grab;
seize książkowe, oficjalne;
rake;
rake up;
plunder książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich