Translatica, kierunek polsko-angielski
zagorzały przymiotnik;
fierce;
staunch;
fervent;
zealous;
ardent;
vehement;
keen;
fanatic;
fanatical;
die-hard;
hard-core;
heated;
stanch;
committed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich