Translatica, kierunek polsko-angielski
zaglądnąć czasownik, aspekt dokonany;
look;
peep;
drop in potoczne, nieoficjalne;
look in;
look up;
peer;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich