Translatica, kierunek polsko-angielski
zaduma rzeczownik, rodzaj żeński;
reverie książkowe, oficjalne;
musing;
daydream;
muse literackie;
revery;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich