Translatica, kierunek polsko-angielski
zadaniowy przymiotnik;
exercise;
sentence;
object;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich