Translatica, kierunek polsko-angielski
zadać sobie trud czasownik, aspekt dokonany;
trouble;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich