Translatica, kierunek polsko-angielski
zacięty przymiotnik;
stubborn;
obstinate;
fierce;
dogged;
jammed techniczny;
strenuous;
stout;
grim;
stiff;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich