Translatica, kierunek polsko-angielski
zabieg rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
treatment medycyna, kosmetologia;
measure;
procedure medycyna;
operation medycyna;
resource;
expedient;
endeavour;
effort;
cut;
manipulation medycyna;
démarche;
exertions;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich