Translatica, kierunek polsko-angielski
zaangażowanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
exposure;
interest;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich