Translatica, kierunek polsko-angielski
zaadresować kopertę czasownik, aspekt dokonany; → address an envelope
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich