Translatica, kierunek polsko-angielski
z przysłówek;
about;
off;
on;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich