Translatica, kierunek polsko-angielski
wytyczać granice czasownik, aspekt niedokonany;
demarcate;
mark out;
delimit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich