Translatica, kierunek polsko-angielski
wytłumaczyć się czasownik, aspekt dokonany;
excuse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich