Translatica, kierunek polsko-angielski
wyszukiwać czasownik, aspekt niedokonany;
search;
search;
retrieval;
retrieve;
find;
look up;
seek;
seek;
lookup;
discover;
seek out;
look-up informatyka;
hunt up;
look out;
scan;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich