Translatica, kierunek polsko-angielski
wysunąć czasownik, aspekt dokonany;
advance;
propound;
slip;
protrude;
appear;
stick out;
pull out;
put up;
draw out;
put out;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich