Translatica, kierunek polsko-angielski
wystudzić czasownik, aspekt dokonany;
cool przenośne;
cool down przenośne;
cool off przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich