Translatica, kierunek polsko-angielski
wystrzępić czasownik, aspekt dokonany;
fray;
frayed;
ragged;
tattered;
shred;
ravel out;
ravel;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich