Translatica, kierunek polsko-angielski
wyskrobywać czasownik, aspekt niedokonany;
scrape together przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich