Translatica, kierunek polsko-angielski
wyrzeczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
sacrifice książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich