Translatica, kierunek polsko-angielski
wyrządzać szkodę czasownik, aspekt niedokonany;
damage;
injure;
do damage;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich