Translatica, kierunek polsko-angielski
wyrównywanie powierzchni rzeczownik, rodzaj nijaki; → dressing
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich