Translatica, kierunek polsko-angielski
wyperswadować czasownik, aspekt dokonany;
dissuade;
persuade;
reason;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich