Translatica, kierunek polsko-angielski
wynalazczy przymiotnik;
inventive;
ingenious;
creative;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich