Translatica, kierunek polsko-angielski
wyłudzać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też wyłudzić
wangle pejoratywne;
wheedle pejoratywne;
extract;
defraud;
beguile;
swindle pejoratywne;
coax;
extort;
embezzle;
trick;
shark;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich