Translatica, kierunek polsko-angielski
wykierować czasownik, aspekt dokonany; → direct potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich