Translatica, kierunek polsko-angielski
wycisk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
impression stomatologia;
impress;
stamp;
punishment potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich