Translatica, kierunek polsko-angielski
wyciągać wnioski czasownik, aspekt niedokonany;
conclude;
reason;
deduce;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich