Translatica, kierunek polsko-angielski
wtryniać czasownik, aspekt niedokonany;
mislay potoczne, nieoficjalne;
unload potoczne, nieoficjalne;
palm off;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich