Translatica, kierunek polsko-angielski
wpuszczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
insertion;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich