Translatica, kierunek polsko-angielski
wprowadzać w życie czasownik, aspekt niedokonany;
implement;
put into effect administracja, prawo;
float;
carry out;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich