Translatica, kierunek polsko-angielski
wmieszać czasownik, aspekt dokonany;
involve przenośne;
mix książkowe, oficjalne;
interfere;
mingle książkowe, oficjalne;
involved;
implicate;
stir in;
join;
meddle;
get involved potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich