Translatica, kierunek polsko-angielski
wlewowy przymiotnik;
fillery;
infusion;
filler;
infeed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich