Translatica, kierunek polsko-angielski
wklęśnięcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
concavity;
dent;
hollow;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich