Translatica, kierunek polsko-angielski
windować czasownik, aspekt niedokonany;
hoist potoczne, nieoficjalne;
tug;
clamber up potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich