Translatica, kierunek polsko-angielski
wiązać się w główki czasownik, aspekt niedokonany; → heart
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich