Translatica, kierunek polsko-angielski
wertować czasownik, aspekt niedokonany;
browse;
leaf through książkowe, oficjalne;
flick through książkowe, oficjalne;
thumb;
scour;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich