Translatica, kierunek polsko-angielski
wdzięczyć się czasownik, aspekt niedokonany;
wheedle;
simper;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich